Corydoras World logo

Megalechis

Reis, 1997

Megalechis picta

Megalechis thoracata

EC2